Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

7 Eigenschappen
Het doel van Covey in “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” is – verderop meer daarover – hoe samen tot een synergetische oplossing te komen. Handig voor in het bedrijfsleven en privé.

  • Hiertoe wordt een ontwikkeling beschreven van afhankelijkheid via overwinningen op jezelf naar onafhankelijkheid. 1. Wees proactief. Je hebt keuzevrijheid. 2. Begin met einde voor ogen. Bepaal zelf je principes. Herschrijf je script. Bepaal je doel. Leiderschap. 3. Belangrijke zaken eerst. Plan. Geef voorrang aan belangrijke – en niet urgente – zaken. Maak jezelf beloftes. Houdt rekening met mensen, die gaan soms voor de planning. Delegeer. Management.
  • En van onafhankelijkheid via overwinningen met de omgeving naar wederzijdse afhankelijkheid. Covey stelt dat je niet de onafhankelijkheid kunt overslaan. 4. Denk win-win. 5. Eerst begrijpen dan begrepen worden. Luister empathisch. 6. Creëer synergie.
  • Daarnaast 7. Houd de zaag scherp. Ontwikkel jezelf op lichamelijk, geestelijk, spiritueel en sociaal-emotioneel gebied.

Principes
Covey begint het boek met te stellen dat je vanuit principes moet leven.

  • Hij gebruikt het bestuderen van 200 jaar literatuur als kwaliteitskenmerk, maar legt nooit uit welke literatuur hij nou gebruikt om tot déze 7 gewoonten of principes te komen en welke principes uit welke bronnen hij laat liggen en waarom. Aan het eind van het boek zegt hij dat volgens hem persoonlijk de principes van God komen.
  • Je moet/mag in stap 2 je principes kiezen, maar de principes lijken ook gegeven te zijn in de wijsheidsliteratuur. Er blijken dus goede en foute antwoorden te zijn.
  • De zeven stappen worden in de Nederlandse vertaling 7 “eigenschappen” genoemd, in het Engels 7 “habits”, en niet helemaal duidelijk is voor mij of dit ook de 7 principes zijn. Zijn nu de zeven eigenschappen/gewoonten voor Covey de zeven allerbelangrijkste principes?
  • Hoe zit het dan met bijvoorbeeld Aristoteliaanse principes als integriteit, nederigheid, trouw, gematigdheid, moed, rechtvaardigheid, geduld, ijver, eenvoud, bescheidenheid en de gulden regel? Of moet je principes zoeken op het niveau van: “ik wil weeskinderen in Roemenie dienen”, zoals hij het doel van zijn kleinkind aanhaalt. En hoe zit het met “liefde” als principe zoals andere Christenen dat als leidend voor het Christendom zien?

Dubbele bodem
Het boek wordt geafficheerd als managementboek hoe resultaat te boeken. Tegelijkertijd claimt het tussen de regels door dat deze aanpak geldig is voor het gehele leven: dat je op deze manier gelukkig wordt, succes heb, zekerheid voelt en op de goede manier samenleeft met familie, vrienden en collega’s. Deze inhoud, dat het ook spiritueel is, betrekking heeft op hoe je moet leven, en wat dan het doel van het leven is, wordt niet geexpliciteerd. Hierdoor voelt het alsof er een dubbele bodem in zit.

Conclusie
Het is echt een nuttig en handig boek hoe samen tot een synergetische oplossing te komen vol goede concepten en aanpakken. Zoals het hoofdstuk over eigenschap 5, waarin de principes van empatisch luisteren worden beschreven. En het nog niet genoemde P/PM concept, wat staat voor Produktie en ProduktieMachine. Als de produktie niet goed is, kijk dan ook en vooral naar de produktiemachine. En autobiografisch luisteren, wat luisteren is om vanuit je eigen referentiekader te reageren. Zie verder de twee uittreksels van 1 pagina en van 2 pagina’s.

Kritisch ben ik op Covey’s doel en zijn keuzes. Het lijkt duidelijker als je alles leest in het licht van een Goddelijk gebod. Maar zoiets als het Christendom als liefde krijgt weinig aandacht; het legt meer nadruk op werken en succes. Dat lijkt mij een nogal Calvijns idee. Is de verborgen boodschap dat werken Goddelijk is?

Voor mij kan een doel stellen en najagen zoals door Covey beschreven “Goddelijk” zijn, als in jij en je omgeving worden er gelukkig van. Echter, het moet wel in balans zijn met niets doen, met laten gebeuren en met ruimte om te kijken en te zien wat de omgeving je brengt.

Frankfurt, The Reasons of Love

Inleiding
Ik ben bezig met boeken over de liefde te lezen. Al lezende kwam ik bij Frankfurt, The Reasons of Love uit. Een mooi helder boekje van slechts 100 pagina’s. Ik heb een lang uittreksel, een korte en één met steekwoorden.

Frankfurt, The Reasons of LoveDe reden van liefde, oftewel waarom bestaat liefde, is omdat het richting en betekenis geeft aan het leven. Liefde is daarin het beginpunt. Het is geen rationeel besluit, het is geen gevoel. Liefde is belangeloos om iets of iemand geven.

Hiermee zegt Frankfurt wat mij betreft iets zinnigs over het einddoel van het leven, namelijk liefde, en brengt dat ook nog samen met betekenis geven aan het leven. Wow, daar was ik al een tijdje naar op zoek. Het geeft rust. Ik mag ergens van houden zonder dat ik het onderbouw. Het is een beginstation. Een nieuwe oorzaak-gevolg keten die je vanuit vrije wil verkiest te volgen.

Kritiek
Er blijken toch wel zaken te zijn die liefde mede bepalen. Er worden dingen onderscheiden als verlangen, geven om, liefde of houden van en wil en er wordt een “ik” gebruikt. De relaties tussen al die “dingen” lijkt wel altijd twee kanten op. Liefde wordt een configuratie van de wil genoemd, waar volgens mij mee wordt bedoeld dat liefde de wil bepaald en ook andersom de wil de liefde.

Zit er nou wel of geen keuze in liefde? Welke andere invloeden zijn dat dan? Wat is die wil? In “je kiest”, wie is “je”? En hoe of waarmee kies je?

Ook al blijft het verhaal niet helemaal staan voor mij, de richting helpt mij. Liefde of geven om geeft een doel. Dat doel helpt je om betekenis te geven aan het leven. Beter maar dat je niet kritisch onderzoekt waarom je ergens van houdt. En ook: kies waar je van houdt en leef van daaruit.

Andere mooie gedachten
De inleiding van het boek is glashelder. Filosofie is verwondering. Praktische filosofie is verwondering over hoe je moet leven. Wat mag, wat kan, wat wil je.

“Since we do not create ourselves, there is bound to be something about us of which we are not ourselves the cause.” Noot op pagina 20 Omdat we onszelf niet gecreëerd hebben zal er iets zijn wat niet uit onszelf komt. Dat geeft mijns inziens heel helder weer dat we nooit alles zelf kunnen begrijpen en bepalen.

“Autonomy is essentially a matter of whether we are active or passive in our motives and choices …”. Noot op pagina 20 Het gaat er niet om waar alle verlangens en motivaties vandaan komen, het gaat erom hoe je kiest daar mee om te gaan. Dit lost voor degenen die niet in de vrije wil geloven niets op, maar dit is wel zoals ik het ervaar. Je voelt of je wilt iets zonder dat je begrijpt waar het vandaan komt. En met mijn geloof in de vrije wil kan ik ingrijpen.

Het gaat niet om doel als in de stand van zaken in de eindsituatie; het gaat om richting en nuttig bezig zijn. Zonder doel wordt de vitaliteit van het zelf bedreigd. Liefde bindt ons zodat we niet meer hoeven te twijfelen. Dat geeft vrijheid, ruimte voor actie en rust.

Zelfliefde is het verlangen ergens van te houden, leren ergens van te houden. Van jezelf houden is tevreden met je doelen en liefde zijn. Liefde bestaat om leven betekenis te geven, om je gefocust wholehearted in een activiteit te begeven die zinvol is.